Сангийн зүгээс хөдөө орон нутагт ажилладаг ТББ-ынхаа үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор байгууллагуудаа чадавхижуулах талын сургалтыг байнга  хийдэг билээ. Энэ удаагийн сургалтыг Улаанбаатар хотод 2012 оны 8 сарын 27-29 хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтыг  МҮХАҮТанхимын Гишүүнчлэл олон нийттэй харилцах хэлтэсийн дарга сургагч багш В. Балдандоржтой хамтран зохион байгуулсан ба сургагч багш байгууллагын маркетинг мөнгө босгох арга аргачлалд ТББ-ын менежерүүдийг суралцуулж ололт амжилтаар дүүрэн сургалт болж өндөрлөсөн юм.

Нийтэлсэн: 2012 оны 09 сарын 22 нд


 

ДОХ-той Тэмцэх Үндэсний Сангаас улирал тутамд зохион байгуулдаг Хүрч очих ажилтан болон Үе тэнгийн сургагчийг чадавхижуулах сэдэвт сургалтыг энэ улирал Улаанбаатар хотод 2012 оны 8 сарын 31 ээс 9 сарын 1 хооронд 8 ТББ-ын 16 ХОА болон ҮТС  нар хүрэлцэн орч туршлагаа солилцон мэтгэлцээнээр дүүрэн сургалт болж өндөрлөө.

Нийтэлсэн: 2012 оны 09 сарын 22 нд


 

ДОХ-той Тэмцэх Үндэсний Сангаас 2012 оны 6 дугаар сарын 11-13ны хооронд Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд  Хөдөлгөөнт хүн амд ХДХВ, ДОХ-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудын туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа. Манай Сангаас чадавхижсан хилийн бүс дэх хөдөлгөөнт хүн амд эрүүл мэндийн чиглэлээр

Нийтэлсэн: 2012 оны 06 сарын 12 нд


 

Сангийн зүгээс улирал бүр түнш ТББ-

 

Сангийн зүгээс улирал бүр түнш ТББ-уудаа чадавхижуулах зорилгоор байгууллагын чадавхи бэхжүүлэх сургалтыг зохион байгуулдаг билээ. Энэ улиралд хөдөө орон нутагт хөдөлгөөнт хүн ам, гар аргаар алт олборлогчдод хүрч ажилладаг ТББ-уудын төлөөлөл, төслийн удирдагчид, менежерүүд, сургагч багш нарын харилцааны ур чадварыг хөгжүүлэх, бүтээлч үр дүнтэй нөлөөллийн ажлыг явуулахад чадваржуулан сургах, эерэг хандлагад суралцуулах зорилгоор Хүний Хөгжлийн Оюуны Чадвар төвтээй хамтарч 2012 оны 05 дугаар сарын 28-30 ны хооронд зохион явууллаа.

Нийтэлсэн: 2012 оны 06 сарын 11 нд


 

Баянхонгор аймгийн Галуут суманд “Хүрч очих ажилтан, Үе тэнгийн сургагчийг чадавхижуулах нь” сэдэвт бүсийн сургалтыг зохион байгууллаа

ДОХ-той Тэмцэх Үндэсний Сангаас 2012 оны 6 дугаар сарын 04-07ны хооронд

Баянхонгор аймгийн Галуут суманд “Хүрч очих ажилтан, Үе тэнгийн сургагчийг чадавхижуулах нь” сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж өнгөрлөө.

Уг сургалтанд гар аргаар алт олборлогч олон нийтэд ХДХВ, ДОХ-ын талаар мэдээлэл хүргэх, тэднийг эрсдэлээс сэргийлэх, сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээнд хамруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй  Баянхонгор аймгийн Галуут сумын хүн эмнэлэгийн “Ариун Галуут” төслийн баг, Бөмбөгөр сумын хүн эмнэлэгээс хэрэгжүүлдэ

Нийтэлсэн: 2012 оны 06 сарын 11 нд
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕО МЭДЭЭ
. . . . . . .

ВЭБ ХОЛБООС

Хөгжүүлсэн: СУПЕРСОЛЮШН ХХХ