Нэг урсгалт санхүүжилттэй ДОХ-ын нэгтгэсэн төслийн зорилт 4-ийн (хүний нөөц, байгууллагын чадавхи, төрийн болон ТББ-уудын уялдаа холбоог бүх түвшинд бэхжүүлэх , ХДХВ, ДОХ-оос сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийн менежментийг сайжруулах) хүрээнд "ХДХВ ба ТББ-ын оролцоо цаашдын чиг хандлага" сэдэвт уулзалтыг 2013 оны 03 сарын 26-28-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа. 

Уулзалтанд ДОХ-той Тэмцэх Үндэсний Сантай хамтран ажиллаж буй эрсдэлт бүлгийн хүн амд ХДХВ, ДОХ, БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг хот болон хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудыг сонгож оролцуулсан. Тус уулзалтанд:

-"Төр, ТББ-уудын түншлэл" сэдвээр ДОХТҮС-ийн ерөнхийлөгч О.Эрдэнэ-Өлзий, "Эрүүл мэндийн иргэний зөвлөлийн бодлого" сэдвээр Эрүүл мэндийн иргэний зөвлөлийн тэргүүн Б.Алтанчимэг, "ХДХВ, ДОХ-ын халдвар тархахад нөлөөлж буй хүчин зүйлс" сэдвээр Хамтдаа төвийн гүйцэтгэх захирал Г.Эрдэнэтуяа, "Монгол улс дахь ХДХВ, ДОХ-ын өнөөгийн байдал" сэдвийн хүрээнд ДОХ-ын шинэчлэсэн хуулийг танилцуулж, Засгийн газрын стратеги төлөвлөгөө зэрэг сэдвүүдийг Хамтдаа төвийн тэргүүн Ш.Галбадрах, "Гар аргаар алт олборлогч олон нийтэд хүрдэг ТББ-ууд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэнээс өнөөг хүртэл хийж буй ажлын нэгтгэсэн тайланг Баянхонгор аймгийн "Баян бөмбөгөр" төслийн менежер Л.Мөнхдалай, Хөдөлгөөнт хүн амд хүрч ажилладаг ТББ-уудын нэгтгэсэн тайланг Сэлэнгэ аймгийн "Алтанбулаг" төслийн ажилтан Б.Батцэрэн, "Бэлгийн цөөнх эрчүүдийн нөхцөл байдал" сэдвээр Залуус эрүүл мэнд ТББ-ын гүйцэтгэх захирал Д.Мягмардорж нар тус тус илтгэл тавьсан.

Урилгаар ирсэн салбарын мэргэжилтэнгүүдээс уулзалтанд оролцогчид сонирхсон асуултаа асууж, цаашид төр, ТББ-ын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхийг дэмжиж, санал санаачлагаа хуваалцсан. Энэхүү уулзалтаар ТББ-ууд өөрсдийн амжилт, хэдэн хүнд хүрч очиж ажилласан, учирч байсан бэрхшээлүүд түүнийгээ хэрхэн шийдвэрлэснээ хэлэлцсэн нь цаашдын ажиллах арга барилд сайн туршлага болж өгсөн. Сан болон ТББ-уудын хийсэн, хийхээр төлөвлөж буй ажлууд Эрүүл мэндийн яам, ХӨСҮТ мөн бусад байгууллагуудын төлөөлөл болсон хүмүүст хүрч чадсан.

Нийтэлсэн: 2014 оны 09 сарын 04 нд


 

Сангийн зүгээс хөдөө орон нутагт ажилладаг ТББ-ынхаа үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор байгууллагуудаа чадавхижуулах талын сургалтыг байнга  хийдэг билээ. Энэ удаагийн сургалтыг Улаанбаатар хотод 2012 оны 8 сарын 27-29 хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтыг  МҮХАҮТанхимын Гишүүнчлэл олон нийттэй харилцах хэлтэсийн дарга сургагч багш В. Балдандоржтой хамтран зохион байгуулсан ба сургагч багш байгууллагын маркетинг мөнгө босгох арга аргачлалд ТББ-ын менежерүүдийг суралцуулж ололт амжилтаар дүүрэн сургалт болж өндөрлөсөн юм.

Нийтэлсэн: 2012 оны 09 сарын 22 нд


 

ДОХ-той Тэмцэх Үндэсний Сангаас улирал тутамд зохион байгуулдаг Хүрч очих ажилтан болон Үе тэнгийн сургагчийг чадавхижуулах сэдэвт сургалтыг энэ улирал Улаанбаатар хотод 2012 оны 8 сарын 31 ээс 9 сарын 1 хооронд 8 ТББ-ын 16 ХОА болон ҮТС  нар хүрэлцэн орч туршлагаа солилцон мэтгэлцээнээр дүүрэн сургалт болж өндөрлөө.

Нийтэлсэн: 2012 оны 09 сарын 22 нд


 

ДОХ-той Тэмцэх Үндэсний Сангаас 2012 оны 6 дугаар сарын 11-13ны хооронд Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд  Хөдөлгөөнт хүн амд ХДХВ, ДОХ-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудын туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа. Манай Сангаас чадавхижсан хилийн бүс дэх хөдөлгөөнт хүн амд эрүүл мэндийн чиглэлээр

Нийтэлсэн: 2012 оны 06 сарын 12 нд


 

Сангийн зүгээс улирал бүр түнш ТББ-

 

Сангийн зүгээс улирал бүр түнш ТББ-уудаа чадавхижуулах зорилгоор байгууллагын чадавхи бэхжүүлэх сургалтыг зохион байгуулдаг билээ. Энэ улиралд хөдөө орон нутагт хөдөлгөөнт хүн ам, гар аргаар алт олборлогчдод хүрч ажилладаг ТББ-уудын төлөөлөл, төслийн удирдагчид, менежерүүд, сургагч багш нарын харилцааны ур чадварыг хөгжүүлэх, бүтээлч үр дүнтэй нөлөөллийн ажлыг явуулахад чадваржуулан сургах, эерэг хандлагад суралцуулах зорилгоор Хүний Хөгжлийн Оюуны Чадвар төвтээй хамтарч 2012 оны 05 дугаар сарын 28-30 ны хооронд зохион явууллаа.

Нийтэлсэн: 2012 оны 06 сарын 11 нд
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕО МЭДЭЭ
. . . . . . .

ВЭБ ХОЛБООС

Хөгжүүлсэн: СУПЕРСОЛЮШН ХХХ